گام دوم مجموعه نکاتی برای زندگی جدید


قسم به نام خدای توانا که ما انسانهای قدرتمندی هستیم چون خدا تواناست، ما رو ضعیف و ناتوان نیافریده ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!