چرا نابینایان به همه کس و همه چیز شک دارند


به نام خدایی که جان آفرید
سخن گفتن اندر زبان آفرید
خداوندِ بخشنده دستگیر
کریمِ خطا بخش پوزش پذیر

درود و صد درود به شما ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!