چرا دروغ در جامعه ما رواج یافته است؟!


ای کاش که صادقانه اندیشه کنیم

عصرایران؛ جعفر محمدی: در سال های اخیر بحث دروغ به عنوان یکی از دغدغه های اندیشمندان ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!