لحظات را دریابیم که خیلی تند میگذرند و جای خود را به افسوس میدهند!


چه ایده بدی بوده،دایره ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!