ساعت‌هوشمند نابینایان با قابلیت مسیریابی تولید می‌شود


اساتید دانشگاه وِیک فارست درصدد تولید ادامه ی مطلب…

۷ نفر این پست رو پسندیدن!

لحظات را دریابیم که خیلی تند میگذرند و جای خود را به افسوس میدهند!


چه ایده بدی بوده،دایره ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!

روزه داری مسلمانان در جهان با تفاوت ساعت ها


مدت روزه داری مسلمانان در مناطق مختلف جهان ادامه ی مطلب…

۴ نفر این پست رو پسندیدن!