قمر در عقرب و آن چه باید بدانید


مهم ترین مسئله بین برخی از مردم و عقاید آنها طبق تقویم های نجومی بر این باورند که در روزهای خاصی از سال نباید دست به کارهای جدید زد زیرا برای آن ها نحسی
و شومی به همراه دارد.!! 

قمر در عقرب چیست؟ در پاکستان مردم ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!

مسواک و حمام برای این ستارگان بی معناست !


مشاهیر و چهره های عرصه سرگرمی همانند هر شخص عادی دیدگاههای ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!