لطفـا سعی کنید ستـایـش نباشید


قصه ستایش، قصه شوربختی است. انگار قرار نیست اثری از خنده روی لب های این زن بماند. همان سال های جوانی، برادرش از ترس سربازی فرار می کند و همین فرار جانش
را می ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!