فعال کردن سرویس پیام صوتی تلفن همراه


سلام مجدد به همگی.

من قبلا از این سرویسها استفاده میکردم.

اون وقتها که اسکایپ را نداشتم و سیل تماسام زیاد بودن. بخونین و اگر دوست ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!