بچه ها, کوچیکا, بزرگا, چجوری میشه با سوسک درامد زایی کرد؟