(قسمت دوم)«منزل اول» سختی و سکرات مرگ, حتما بخوانید.


عقبه دوم عدیله عند الموت است

یعنى عدول کردن از حق به باطل در وقت مردن و آن چنانست که شیطان نزد محتضر حاضر شود و او را وسوسه کند و به شک اندازد ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

«منزل اول» سختیها و سکرات مرگ, حتما این مباحث را دنبال نمایید.


با سلام لازم دانستم مقدمه ای را در آغاز این پست عرض کنم تا شما هم به اهمیت دنبال نمودن این مباحث پی ببرید.

کتابیست به نام [منازل الآخره ]از شیخ عباس ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!