(قسمت دوم)«منزل اول» سختی و سکرات مرگ, حتما بخوانید.


عقبه دوم عدیله عند الموت است

یعنى عدول کردن از حق به باطل در وقت مردن و آن چنانست که شیطان نزد محتضر حاضر شود و او را وسوسه کند و به شک اندازد ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!