هشدار ادوارد اسنودن به استفاده کنندگان از Dropbox


ادوارد اسنودن، افشاگر جاسوسی‌های NSA ضمن اعلام هشداری جدی به کاربرانفضای ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!