شب روشن تکونی. جان من بیاید تو ببینید این چی میگه


آروم نشسته بودم و داشتم فکر میکردم.
به خودم.
به زندگیم.
به امسالم.
به اتفاقاتی که گذشت.
به ادامه ی مطلب…

۷ نفر این پست رو پسندیدن!