چگـونه شهادت امیـرالمونیـن (ع) رقـم خـورد؟


پس از جریان جنگ صفّین و تحمیل ابوموسى اشعرى براى حکمیّت؛ و بعد از به ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!