جدی چقد ما مردم سطحینگر هستیم و خودمونو خوب عالم میدونیم. غافل از این که خدا خودش حواسش به همه چی هست. خودتون بخونین به حرف من میرسین.


خدایا! درکدام گوشه اى از جهنم این خبیث را ادامه ی مطلب…

۷ نفر این پست رو پسندیدن!