شعر دیر و دور از فاضل نظری


سلام شب روشنیهای ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

شعر خداحافظی از فاضل نظری


سلام بچه ها ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!

شعر اندوه از فاضل نظری


سلام بچه ها ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!