تقدیمی از من برای عزیزان شهیدم/آسمانیان بی ادعا


صدایی میرسد از باغِ هستی
ز جنّت سویِماهِ ادامه ی مطلب…

۸ نفر این پست رو پسندیدن!