شعر ثقلین:


فریاد دلم عاقبت این صوت جلی شد، عشق ثقلین ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!