تهران چگونه پایتخت شد؟


طهران سالها پیش شهری بود به وسعت تقریبی ۲۱ کیلومتر مربع که تعداد جمعیتش را بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ ادامه ی مطلب…

۴ نفر این پست رو پسندیدن!