پس کو پوتینامون؟!


موقع خواب بود که یکی از بچه ها سراسیمه ادامه ی مطلب…

۴ نفر این پست رو پسندیدن!

امام جماعت غصبی!


می‌گویند در جهنم مارهایی هست که اهالی محترم جهنم، از دست آنها به اژدها پناه می‌برند! و حالا من هم دچار چنین ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!