صدقه و میزان آن


صدقه سبب زیادی رزق و روزی، شفای بیماری ها، طولا نی شدن عمرمی شود
 
در شرع مقدس اسلام ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!