گوشی موبایل ضد آب: حقیقت یا دروغ؟


سریع و ناگهانی اتفاق می افتد. یک چاله آب در خیابان، یا شاید کنار ساحل دریا ایستاده اید و تلفن از دست تان رها می شود. تلفن های قدیمی تر که اصلا مقاومتی ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!