جملک” قسمت ششم


*زن به شوهر :می خوای دفتر یادداشتت باشم تا همیشه همراهت باشم ؟مرد :عزیزم سر

رسیدم باش تا هر سال عوضت کنم !*

——————————

 

 

 

 

*زن ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!