جملک” قسمت هفتم


آقا شوله زرد ما چی‌ شد پس ؟
ماه رمضون داره تموم می‌شه
طرح یاد آوری به منظور پخش نذورات ادامه ی مطلب…

۸ نفر این پست رو پسندیدن!