روش برخورد با مردم


مرحوم شیخ طوسى رضوان اللّه تعالى علیه در کتاب ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!

گاهی لیوان را زمین بگذار


استادی درشروع کلاس درس، لیوانی پراز ادامه ی مطلب…

۴ نفر این پست رو پسندیدن!

درسهایی از نهج البلاغه/ نبخشیدن بهتره یا کم بخشیدن


لا تستح من اعطاء آلقلیل فان الحرمان اقل منه ?
ترجمه:
از ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!

تأثیر همنشین بر فرد


عبدالله بن یعقوب، یکی از ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!