چرا باید خمس بدهیم؟


 فلسفه خمس 
به طور کلی میتوان گفت: پرداخت خمسِ اموال، دو نقش اساسی در زندگی مسلمانها به ویژه شیعیان ایفا میکند:
۱ – مادی (توزیع ثروت بر اساس عدالت اجتماعی)
۲ – معنوی ( تهذیب نفس) 
 عدالت اقتصادی در پرتو بعثت پیامبران قرآن کریم
 یکی ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!