فواید علمی و معنوی روزه گرفتن


آثار و فواید روزه

فلسفه ی عالی و فایده مهم روزه گرفتن همان است که در قرآن آمده: «روزه باعث ایجاد تقوا در انسان می شود»
ولی در کنار آن فوائد دیگری نیز برای روزه داری وجود ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!