قتل ده نفر و پاک کردن رد پای قاتل به طرزی عجیب در تهران


اتفاقی که در شرق تهران رخ داد..

. اتفاقی ادامه ی مطلب…

۶ نفر این پست رو پسندیدن!