قـدرت کلمـات را دسـت کـم نگیـریم


کلمات، تاثیر شگرفی روی ضمیر ناخودآگاه انسان دارند. ناخودآگاه ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!