فایده های شگفت انگیز نعمت لبخند در زندگی


فایده های شگفت انگیز نعمت لبخند در زندگی لبخند چیزی فراتر از نشان دادن خوشایند بودن چیزی است. تحقیقات روانشناسی ۱۰ فایده لبخند زدن را بیان

می‌کنند. ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

پس چرا لبخند نمیزنی؟!


تو شبکه یک یارو گفت: “اگر پول داشتم داف مدل ۵۴ مو عوض میکردم زندانیا رو آزاد میکردم”
بعد مجریه ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!