اعمال روز اول ماه رمضان


سلام سلام
خوب و خوش و سلامتین؟
به به ماه مهمانی خدا، ماه رحمت الهی و ماه استجابت دعا هم رسید.
خوشحالم که خداوند توفیق دوباره مهمونش شدن ادامه ی مطلب…

۴ نفر این پست رو پسندیدن!