مهارت آشپزی برای نابینایان گام ششم.


به نام آن که تن را نور جان داد

خرد را سوی دانایی عنان داد.

سلامی از سر مهر تقدیم به آنان که مظهر ادامه ی مطلب…

۶ نفر این پست رو پسندیدن!