شعر می بینی که! از فاضل نظری


سلام بچه های ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

شعر سرگردان از فاضل نظری


سلام شب روشنی ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!