شعر نخستین روز خلقت از فاضل نظری


سلام بچه ها!
خوبین؟
با ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

شعر گل های بی شمیم از فاضل نظری


سلام بچه ها!
حالتون ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

شعر نا مرد از فاضل نظری


سلام دوستان عزیز.
حالتون ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!

شعر چمدان از فاضل نظری


سلام دوستان.
حالتون ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

شعر این جا از فاضل نظری


سلام بچه ها!
خوبین؟
من ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!

شعر ماه از فاضل نظری


سلااااااااام ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

شعر تقدیر از فاضل نظری


سلام به همه ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

شعر فراغ از فاضل نظری


یه سلام گرم می ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!

شعر کافی نیست از فاضل نظری


سلام شب روشنی ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

شعر ای رنگ از فاضل نظری


سلام بچه ها ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

شعر فراز و نشیب از فاضل نظری


یه سلام به گرمی ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!