قسمت نوزدهم کتاب کیمیاگر


سلام شب روشنیها
این هم از قسمت نوزدهم کیمیاگر

با دشواری خلصه ای را که به آن ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!