تکلیفمو روشن کنید! بالاخره خوشحال باشم یا ناراحت؟


حوالی ساعت نه و نیم صبح بود که به خوابگاه مرکزی رسیدم.
مثل همیشه اون سطل آشغال قراضه ادامه ی مطلب…

۴ نفر این پست رو پسندیدن!