مصاحبه خواندنی با جوان ترین مرده شور ایران


«جوان ترین مرده شور»، عنوانی که شاید خیلی‌ها حسی به آن نداشته و با بی تفاوتی از کنار آن رد شوند. اما در جنوب تهران و دقیقا جایی ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!