نگاه اجمالی به مسکن ایثارگران و معلولین عادی.


درود

تن محنت کشی دیرم خدایا
دل با غم خوشی دیرم خدایا
ز شوق مسکن و داد غریبی
به سینه آتشی دیرم خدایا

در گذشته تعهد داده بودیم تا مبحث مسکن را مورد پژوهش قرار دهیم الوعده وفا.

مقدمه
مسکن که همان منزل به لفظ دیگر است به محل سکونت و آرامش گویند

() محل سکونت مسکن جایگاه : همتش بین و دل وجان و شناخت کو کجا بگزید و مسکن گاه ساخت . ( مثنوی ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!