تعریف نسبتهای فامیلی ! (طنز)


:: خاله ::
معنای لغوی: خواهر مادر
معنای استعاره ای: هر زنی که با ادامه ی مطلب…

۶ نفر این پست رو پسندیدن!