فرا خوان برگزاری نشست معرفی کتاب توسط کتاب خوانان نابینا و کم بینای استان خوزستان


بسمه تعالی.
بخش نابینایان ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

اولین پست من: معرفی یک کتاب کوچولو


سلام دوستان.

خدا ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!