زنگ دوم از کارگاه آموزشی خط بریل


سلام سلام سلام سلام.
خوبید آیا؟
با سرمای هوا ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!