مهارت آشپزی برای نابینایان گام شانزدهم.


به نام خدایی که نگاه صادق موحدان درگاهش را به اوج و عروج ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!

مهارت آشپزی برای نابینایان گام چهاردهم.


آغاز سخن یاد خدا باید کرد، ادامه ی مطلب…

۵ نفر این پست رو پسندیدن!

مهارت آشپزی برای نابینایان گام سیزدهم.


به نام یگانه خالق هستی.
فلک را رکن آرامش شکسته،
زمین از اشک غم ، ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!

مهارت آشپزی برای نابینایان گام دهم.


به نام خالق پیدا و پنهان،
که پیدا و نهان داند به یکسان.
سلام و عرض ادب خدمت یکایک ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!

مهارت آشپزی برای نابینایان گام نهم.


ای که با نامت جهان آغاز شد، ، ، ،
دفتر ما هم به نامت باز شد.
دفتری ادامه ی مطلب…

۴ نفر این پست رو پسندیدن!

مهارت آشپزی برای نابینایان گام هشتم.


به نام پادشاه عالم عشق
که ادامه ی مطلب…

۴ نفر این پست رو پسندیدن!

مهارت آشپزی برای نابینایان گام ششم.


به نام آن که تن را نور جان داد

خرد را سوی دانایی عنان داد.

سلامی از سر مهر تقدیم به آنان که مظهر ادامه ی مطلب…

۶ نفر این پست رو پسندیدن!

مهارت آشپزی برای نابینایان گام پنجم.


به نام خداوند باران، نقل و تگرگ،
نفس های باد و تپش های برگ.
سلام.
امروز هم خدا توفیق داد تا ادامه ی مطلب…

۴ نفر این پست رو پسندیدن!

مهارت آشپزی برای نابینایان گام چهارم.


به نام مناسب ترین واژه ها،

به رسم محبت به نام خدا.

سلام. سلامم رو در نابترین ادامه ی مطلب…

۵ نفر این پست رو پسندیدن!