فقط خانومها بخوانند؛ مردانی که مرد زندگی هستند


ما نه کف دستتان را می‌خوانیم و نه فالتان را می‌گیریم؛ برای اینکه بگوییم کدام مرد، مرد زندگی شماست، نه می‌توانیم جادو کنیم و نه چیزی را پیشگویی ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!