مهارت آشپزی برای نابینایان گام هفتم.


به نام آن که ما را زندگی داد،
وزان بس مژده پایندگی داد.
سلام و هزاران ادامه ی مطلب…

۶ نفر این پست رو پسندیدن!