ورزش نابینایان، مراکز ورزشی تهران


به نام خدا
روایت ۱۴۵
ورزش نابینایان ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!

ورزش جودو و برنامه شکوه اراده


به نام خدا
روایت ۱۴۳
ورزش نابینایان (قسمت ۶ از ۷)
ورزش جودو و برنامه ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!

ورزش نابینایان: ورزشگاه های تهران


به نام خدا
روایت ۱۴۱
ورزش نابینایان (قسمت ۵ از ۷)
ورزشگاه ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!

ورزش نابینایان، تنوع ورزش های همگانی


به نام خدا روایت ۱۳۹ ورزش نابینایان (قسمت ۴ از ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!

ورزش نابینایان، تنوع رشته ها


به نام خدا
ورزش نابینایان (قسمت ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

ورزش نابینایان، معرفی نوید فرخزاد و اهمیت تحرک بدنی


به نام خدا

ورزش نابینایان
معرفی نوید فرخزاد ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!