جزیره کیش، جلوه گاهی از جاذبه، تاریخ و فرهنگ


سلام.
 با نزدیک تر شدن گام های بهار، بازار سفر بر روی سیاحان و مسافران آغوش می گشاید و در این میان بندرها، شهرهای ساحلی و جزایر، مسافران پر شماری دارند و یکی
از این جزایر کیش است که آمیخته ای ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!