با پریسا تبریز شاهزاده امنیت گوگل آشنا شوید:


سلام شب روشنیهای عزیز.
من برگشتم با معرفی یکی از افتخارات فنآوری این مرز ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!