روز ۲۳ آذر ۱۳۹۳زنگ پژوهش به صدا در می‌آید


به نام خدا
سلام
دوستان امروز آمده ام با یک خبر جالب برای شما دوستان در زمینه ی پژوهش امروز ۲۳ آزر ۱۳۹۳ زنگ هفته ی پژوهش در مدرسه هایمان میخورَد.

به نام خدا.

سلام.

دوستان امروز آمده ام با یک خبر جالب برای شما دوستان در زمینه ی پژوهش امروز ۲۳ آذر ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!