اس ام اس های ولادت امام رضا – ع


بر روی رضـا شمـس امامت صلـوات

بر شافع ما روز قیامـت صـلوات

در شـام ولادتـش که شادنـد همـه

بفرست بر این روح کرامت صلوات صلوات
* ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!