هفت عادت بی ضرری که شما را پیر میکنند !


کارهای کوچیکی هست که با انجامش باعث میشین روند پیر ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!

عادتهای روزمره ای که باعث پیری می شوند


آیا پیر شدن ظاهریتان سریعتر از پیر شدن سنیتان است؟ اگر از تصویری که در آینه میبینید راضی نیستید، شاید زمان آن رسیده که بعضی عادتهای روزمره ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!